17e Anime Grand Prix

1994

 

Meilleur anime

 

1er

Yu Yu Hakusho

 

2e

Sailor Moon S

 

3e

?

 

4e

Oh My Goddess!

 

5e

?

 

6e

7e

8e

9e

10e

Magic Knight Rayearth

?

?

?

?

11e

12e

13e

14e

15e

?

?

?

?

?

16e

17e

18e

19e

20e

?

?

?

?

?

 

 

Meilleur épisode

 

1er

Episode 21

(Sailor Moon S)

 

2e

?

 

3e

Episode 89

(Yu Yu Hakusho)

 

4e

?

 

5e

Episode 100

(Yu Yu Hakusho)

 

6e

7e

8e

?

?

Episode 17

(Sailor Moon S)

9e

10e

11e

Episode 8

(Sailor Moon S)

?

?

12e

13e

14e

?

?

Episode7

(Magic Knight Rayearth)

15e

16e

17e

Episode 99

(Yu Yu Hakusho)

Episode 1

(Magic Knight Rayearth)

?

18e

19e

20e

Episode 108

(Yu Yu Hakusho)

?

Episode 102

(Yu Yu Hakusho)

 

 

Meilleur personnage masculin

 

1er

Kurama

(Yu Yu Hakusho)

 

2e

?

 

3e

Hiei

(Yu Yu Hakusho)

 

4e

?

 

5e

?

 

6e

7e

8e

9e

10e

?

?

Yusuke Urameshi

(Yu Yu Hakusho)

Keiichi Morisato

(Oh My Goddess!)

?

11e

12e

13e

14e

15e

?

?

?

?

Soichi Tomoe

(Sailor Moon S)

16e

17e

18e

19e

20e

?

?

?

?

?

 

 

Meilleur personnage féminin

 

1er

Haruka Teno

(Sailor Moon S)

 

2e

Belldandy

(Oh My Goddess!)

 

3e

?

 

4e

?

 

5e

?

 

6e

7e

8e

9e

10e

?

Mukuro

(Yu Yu Hakusho)

Hikaru Shido

(Magic Knight

Rayearth)

?

?

11e

12e

13e

14e

15e

Botan

(Yu Yu Hakusho)

?

?

Fu Hooji

(Magic Knight

Rayearth)

Hotaru Tomoe

(Sailor Moon S)

16e

17e

18e

19e

20e

?

?

Michiru Kaio

(Sailor Moon S)

?

?